Zingeving voor executives

Je werkt als directielid, bestuurder, DGA, manager, toezichthouder, commissaris, arts of zelfstandige professional. Je ervaart de dynamiek van je werk meestal als prettig, maar soms zou je willen dat je de touwtjes ook even kon laten vieren. Even niet de druk van media, je klanten, achterban of controlerende instanties en constant gejaag. Je bent op zoek naar balans. Samen kijken we:

  • naar specifieke situaties waarover je wilt reflecteren
  • hoe je kunt omgaan met stress, emoties, strategische communicatie en andere uitdagingen.

De uitspraak ‘het is eenzaam aan de top’ zie ik soms letterlijk bij cliënten terug. Natuurlijk heb je veel recepties en etentjes, de hele dag vergaderingen of ben je veel in gesprek met patiënten of cliënten. Maar door de aard van je werk komt het er vaak niet van om diepgaande gesprekken te voeren of je echt met mensen te verbinden in vriendschappen. En uiteindelijk ben jij het die de besluiten moet nemen, met alle verantwoordelijkheden van dien. Die combinatie kan zorgen voor eenzaamheid of zingevingsvragen, hoe leuk je werk ook is. We kunnen kijken naar:

  • hoe jij jezelf niet uit het oog verliest
  • hoe jij verbonden blijft met je omgeving
  • zingevingsvragen
  • levensvragen, zoals midlife problematiek en identiteit.

Wanneer je meer inzicht in jezelf krijgt is het mogelijk om efficiënter en authentieker te functioneren en daarnaast vitaal te blijven.

Share this Post