Mystagogie – pad van bewustwording

Inwijding in de geheimen
Mystagogie betekent letterlijk ‘inwijding in de geheimen’ (Grieks: ‘mystagogia’): kennis maken en vertrouwd raken met de geheimen achter de oppervlakte van ons leven. Einstein schreef beeldend over het belang van kennis hiervan in zijn Gelaubensbekenntnis. In de loop van onze geschiedenis zijn ze wel aangeduid als het goddelijke, licht, liefde, geest, het Al, de oerbron of natuur. Jouw ervaring ermee hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Je kunt bijvoorbeeld ook beetje bij beetje meer van het leven gaan begrijpen, je bewust worden van betekenisvol toeval, de relatie tussen lichamelijke klachten en geestelijke pijn gaan ontdekken of op een andere manier oog krijgen voor dingen die je eerder niet opmerkte.

Je innerlijke wijsheid neemt toe als je bewust contact maakt met de diepere lagen van je leven. Dit bewust contact maken is te leren. In het woord ‘mystagogie’ zit het Griekse werkwoord ago, dat ‘leiden’ of ‘voeren’ betekent. Zoals een pedagoog een kind begeleidt, zo begeleidt een mystagoog een myste, iemand die de mysteriën van het leven wil doorgronden. Waarom kende ik geen mystagoog vroeg ik me in 2013 af. Want ik wilde heel graag verder ingewijd worden in de geheimen van het leven. Of kende ik misschien wel een mystagoog, maar herkende ik hem of haar niet?

Mijn mystagogen
Mijn ouders bleken mijn eerste mystagogen. Zij voedden mij in het onderscheiden van goed en kwaad, lieten me twee kerkelijke stromingen ontdekken, wezen me op de zin van gezonde voeding, beweging en gebed en maakten me bewust van vrouwelijke en mannelijke krachten. De volgende mystagoog verscheen pas jaren later in de vorm van mijn inmiddels overleden vriendin Mies. Zij nam me mee op spirituele ontdekkingstocht toen ik alleen nog maar open stond voor ‘evidence based’: zintuiglijke, cijfermatige informatie. Statistiek. De wereld waar zij het over had ging het zintuiglijke te boven. In het begin vond ik haar en wat ze zei een beetje apart, want ik kon het niet plaatsen. Maar iets van wat ze zei ging in me werken: ze wakkerde een vlammetje aan. Ze is op aarde bij me geweest tot het moment dat ik zelf een volgende stap kon zetten.

Als je niet luistert naar je lichaam en afdrijft van je eigenlijke levensmissie kun je op harde lessen stuiten. Een ommekeer is dan mogelijk. Na zo’n harde les ging ik bewuster leven en weer de schoolbanken in om iets wezenlijks te leren. Dat wil zeggen iets anders dan wat ik las in de krant, iets anders dan de kennis die ik opdeed in mijn juridische, bestuurskundige en politieke werk, iets anders dan wat ik in mijn jeugd hoorde in de kerkbanken en iets anders dan ik tot nu toe op school had geleerd. Dat was het moment dat er nieuwe mystagogen in mijn leven kwamen.

Zo gaven docenten aan de Academie van Geesteswetenschappen me inzicht in (voor)christelijke en oosterse vormen van zingeving en spiritualiteit en de innerlijke ontwikkelingsweg die daarin schuilt. Ontrafelde Karen Hamaker voor mij de geheimen van de symbolische psychologie van psychiater Carl Gustav Jung. En begeleidde Pauline Plokhooij me bij het maken van de stap naar het aanbieden van traumatransformatie via geleide meditatie en visualisatie. Mystagogie is een bewustwordingsproces.

Je eigen mystagoog worden
Iedereen die door een mystagoog wordt ingewijd in de geheimen van het leven heeft er belang bij daarnaast zijn eigen mystagoog te zijn. Werkelijke inwijding zit namelijk niet in het lezen of onderwezen worden over het innerlijke ontwikkelingspad. Werkelijke inwijding beleef je. Bijvoorbeeld via yoga, meditatie, zang, gebed, wandelen in de natuur, door bijzondere ervaringen, dromen, betekenisvol toeval of systeemwerk. Door daarmee aan de slag te gaan verdiepte langzaam maar zeker mijn zelfinzicht en mijn beleving van ‘dat wat mij overstijgt’. Ik noem dat laatste het goddelijke.

Betekenisvolle inzichten krijgen en verbonden blijven met dat wat je overstijgt vraagt om dagelijks onderhoud. Zeker als je andere mensen persoonlijk begeleid. Omdat deze verbinding o.a. mijn leven zin en betekenis geeft, mijn lichaamsbewustzijn vergroot en mijn consulten verbetert, pas ik mijn leefstijl daarop aan. Dat vraagt inspanning, maar de voordelen wegen ruim op tegen de uitdagingen! Ik leer jou graag hoe jij hetzelfde kan doen en kan jou zover brengen dat jouw werkelijkheid de mijne omvat en overstijgt.

Meer lezen?
In het boek Mystagogie, inwijding in het symbolisch bewustzijn van dr. Tjeu van den Berk lees je meer over de theorie van mystagogie. Het proefschrift van Annemiek de Jong- Van Campen Mystagogie in werking gaat o.a. over het mystagogisch proces in de praktijk.

Share this Post