Waarom God het kwaad toelaat

En hoe je het kunt ontstijgen.

Dit is de veelbelovende titel van de bestseller van Paramahanse Yogananda (1893 – 1952). Yogananda kwam uit India en onderwees wetenschappelijke meditatiemethoden, waaronder Kriyayoga, in het westen. Hij schrijft: “Direct onder de schaduwen van dit leven is Gods wonderbare licht te vinden… Als je je met Hem verbindt, kan de wereld je met geen tegenslag die vreugde en vrede ontnemen.” Dat lijkt te mooi om waar te zijn, dus ik probeerde het een paar jaar terug uit. Het resultaat: ik kon licht vinden in elke situatie! En de kanttekening: snappen wat hij zegt is één, toepassen kost soms wat meer moeite… Onderzoek zijn ideeën hieronder zelf!

Samenspel van goed en kwaad
Filosofen en religieuze leraren hebben altijd al antwoord gezocht op de schijnbaar niet te beantwoorden vraag: Waarom zou een liefdevolle God het kwade toelaten? Paramahansa Yogananda schenkt in dit boekje kracht en troost voor tijden van tegenslag. Hij doet dit door de geheimen van Gods lila -het goddelijk drama- uit te leggen. Verder geeft hij inzicht in de dualistische aard van de schepping: het samenspel van goed en kwaad. Ook legt Yogananda op een praktische manier uit hoe we kunnen uitstijgen boven de meest uitdagende omstandigheden. In het boekje gaat hij verder in op de oorsprong van het kwaad, de grenslijn tussen goed en kwaad, hoe je het niet-werkelijke van het ware kan onderscheiden en hoe je de wereld kunt zien als Gods spel.

Kwaad als contrast
Yogananda stelt dat ook het kwaad in de wereld van God komt. Het kwaad vormt het contrast, waardoor we in staat zijn goedheid te herkennen en ervaren. Hij noemt in dit verband een krijtbord. Als het bord zelf niet zwart zou zijn, zou het witte krijt niet te onderscheiden zijn. Daarom ziet hij in misère ook voordelen: het zet aan tot het zoeken naar God. God zegt volgens Yogananda dat mensen niet hoeven blijven lijden. Iedereen heeft immers een vrije wil gekregen om te kiezen voor het goede in plaats van het kwade en zo bij God terug te komen.

Achterin de filmzaal gaan zitten
Volgens Yogananda zouden we niet lijden als we zouden zien wat er achter het scherm van dit leven gebeurt. Hij vergelijkt ons leven met een filmvoorstelling. Onze zorgen ontstaan omdat we ons teveel identificeren met de voorstelling. Zijn boodschap is: neem de beelden niet zo serieus en stap uit de film. Ga in de zaal zitten en kijk dan nog eens naar de film. Dan kun je er niet onder lijden.

Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Maar ik begrijp wel wat hij zegt. En het is toe te passen. Stapje voor stapje. Yogananda zegt: “In Gods plan bestaat geen wreedheid, omdat er in Zijn ogen geen goed of kwaad is – alleen maar beelden van licht en schaduw. (…) De mens heeft zich ten onrechte vereenzelvigd met de pseudo-ziel of het ego. Als hij zijn gevoel van identiteit verlegt naar zijn ware wezen, de onsterfelijke ziel, ontdekt hij dat alle pijn niet werkelijk is.”

Hindoe wijsheid
Yogananda zegt dat als hij pijn voelt, hij zijn aandacht richt op het Kutastha of Christusbewustzijnscentrum tussen de wenkbrauwen. Dan voelt hij geen pijn. Onder Christusbewustzijn verstaan hindoe geschriften de kosmische intelligentie van de Geest, die overal in de schepping aanwezig is. Het universele bewustzijn. Grote heiligen en yogi’s kennen het als de toestand van Samadhi meditatie. Waarin hun bewustzijn één is geworden met de intelligentie die aanwezig is in elk deeltje van de schepping. Ze ervaren het hele universum als hun eigen lichaam.

Tot slot over dit mooie boekje iets over het goddelijke in ons. Yogananda zegt dat als we onze eigen goddelijke onsterfelijke aard zouden kennen, wij ons niet druk zouden maken over ons lijden. Hij haalt I Korintiërs 3:16 aan: ‘Weet gij dan niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest van God in u woont?’ In zijn boek The Divine Romance schrijft Yogananda daarover: “Als je door meditatie je geest kunt zuiveren en verruimen, en God kunt ontvangen in je bewustzijn, zul je ook vrij zijn van het waanidee van ziekte, beperkingen en dood.”

Ik merk zelf dat mijn kijk op leven en lijden, door achterin de filmzaal te gaan zitten, is veranderd. Probeer jij het ook?

Share this Post