Waarom God het kwaad toelaat

En hoe je het kunt ontstijgen.

Dit is de veelbelovende titel van de bestseller van Paramahanse Yogananda (1893 – 1952). Yogananda kwam uit India en onderwees wetenschappelijke meditatiemethoden, waaronder Kriyayoga, in het westen. Hij schrijft: “Direct onder de schaduwen van dit leven is Gods wonderbare licht te vinden… Als je je met Hem verbindt, kan de wereld je met geen tegenslag die vreugde en vrede ontnemen.” Dat lijkt te mooi om waar te zijn, dus ik probeerde het een paar jaar terug zelf uit. Het resultaat: stapje voor stapje kon ik licht ontdekken in elke situatie! Hieronder lees je in het kort wat je hiervoor zelf kan ondernemen.

Samenspel van goed en kwaad
Filosofen en religieuze leraren van alle tijden zochten antwoord op de schijnbaar niet te beantwoorden vraag: waarom zou een liefdevolle God het kwaad toelaten. Yogananda gaat er vanuit dat mensen kracht en troost kunnen ervaren in tijden van tegenslag als ze weten van de twee kanten van de schepping, het samenspel van goed en kwaad. Hij denkt dat we door daar anders naar te kijken, we kunnen uitstijgen boven de meest uitdagende omstandigheden, waarin we bijvoorbeeld intens verdriet, pijn, eenzaamheid en verslagenheid ervaren.

Kwaad als contrast
Yogananda gaat er vanuit dat ook het kwaad in de wereld van God komt. Juist doordat het kwaad het contrast vormt, zijn we in staat om goedheid te herkennen en ervaren. Hij licht dit toe aan de hand van een gelijkenis met een krijtbord: als het bord zelf niet zwart zou zijn, zou het witte krijt niet te onderscheiden zijn. Daarom ziet hij in misère ook voordelen: het zet bijvoorbeeld aan tot het zoeken naar God, naar verdieping en verbinding. Volgens Yogananda hoeven mensen niet te blijven lijden, omdat iedereen een vrije wil heeft gekregen om te kiezen.

Achterin de filmzaal gaan zitten
Volgens Yogananda zouden we niet lijden als we zouden zien wat er achter het scherm van dit leven gebeurt. Hij vergelijkt ons leven met een filmvoorstelling. Onze zorgen ontstaan omdat we ons teveel identificeren met de voorstelling. Zijn boodschap is: neem de beelden van de voorstelling niet zo serieus en stap eens uit de film. Ga achter in de filmzaal zitten en kijk dan nog eens naar de film. Je bent geen onderdeel van de voorstelling. Het gaat over mensen. Dan kun je er niet onder lijden.

Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Maar ik begrijp wel wat hij zegt. En het is toe te passen. Stapje voor stapje. Yogananda zegt: “In Gods plan bestaat geen wreedheid, omdat er in Zijn ogen geen goed of kwaad is – alleen maar beelden van licht en schaduw. (…) De mens heeft zich ten onrechte vereenzelvigd met de pseudo-ziel of het ego. Als hij zijn gevoel van identiteit verlegt naar zijn ware wezen, de onsterfelijke ziel, ontdekt hij dat alle pijn niet werkelijk is.”

Hindoe wijsheid
Yogananda zegt dat als hij pijn voelt, hij zijn aandacht richt op het Kutastha of Christusbewustzijnscentrum tussen de wenkbrauwen. Dan voelt hij geen pijn. Onder Christusbewustzijn verstaan hindoe geschriften volgens hem de kosmische intelligentie van de Geest, die overal in de schepping aanwezig is. Het universele bewustzijn. Grote heiligen en yogi’s kennen het als de toestand van Samadhi meditatie. Waarin hun bewustzijn één is met de intelligentie die aanwezig is in elk deeltje van de schepping. Ze ervaren het hele universum als hun eigen lichaam.

Tot slot over dit boekje iets over het goddelijke in ons. Yogananda zegt dat als we onze eigen goddelijke onsterfelijke aard zouden kennen, wij ons niet druk zouden maken over ons lijden. Hij haalt I Korintiërs 3:16 aan: ‘Weet gij dan niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest van God in u woont?’ In zijn boek The Divine Romance schrijft Yogananda daarover: “Als je door meditatie je geest kunt zuiveren en verruimen, en God kunt ontvangen in je bewustzijn, zul je ook vrij zijn van het waanidee van ziekte, beperkingen en dood.”

Ik merk zelf dat mijn kijk op leven en lijden, door achterin de filmzaal te gaan zitten, is veranderd. Probeer jij het ook?

Share this Post