Anders kijken

Al sinds mensenheugenis zoeken filosofen en religieuze leraren antwoord op de vraag waarom een liefdevolle God kwaad toelaat. In‘Waarom God het kwaad toelaat en hoe je het kunt ontstijgen’ legt Paramahanse Yogananda (1893 – 1952) uit hoe mensen kracht en troost kunnen ervaren in tijden van tegenslag als ze goed en kwaad als een samenspel te zien. Hij denkt dat we hierdoor kunnen uitstijgen boven de meest uitdagende omstandigheden, zoals intens verdriet, pijn, eenzaamheid en verslagenheid.

Yogananda gaat er vanuit dat ook het kwaad in de wereld van God komt. Juist doordat het kwaad het contrast vormt, zijn we in staat om goedheid te herkennen en ervaren. Hij licht dit toe aan de hand van een gelijkenis met een krijtbord: als het bord zelf niet zwart zou zijn, zou het witte krijt niet te onderscheiden zijn. Daarom ziet hij in misère ook voordelen: het zet bijvoorbeeld aan tot het zoeken naar God, naar verdieping en verbinding.

Volgens Yogananda hoeven mensen niet te blijven lijden, omdat iedereen een vrije wil heeft gekregen om te kiezen. Hij denkt dat we lijden te boven kunnen komen als we zouden zien wat er achter het scherm van dit leven gebeurt. Hij vergelijkt ons leven met een filmvoorstelling. Onze zorgen ontstaan omdat we ons teveel vereenzelvigen met de voorstelling. Zijn boodschap is: stap eens uit de film, ga achter in de filmzaal zitten en kijk dan nog eens naar de film. Je bent dan geen onderdeel van de voorstelling meer. Het gaat over mensen. Vanuit dit oogpunt kun je er niet onder lijden.

Yogananda gaat nog een stap verder. Hij zegt dat als we onze eigen goddelijke onsterfelijke aard zouden kennen, we ons niet druk zouden maken over ons lijden. Hij haalt I Korintiërs 3:16 aan: ‘Weet gij dan niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest van God in u woont?’ In zijn boek The Divine Romance schrijft Yogananda daarover: “Als je door meditatie je geest kunt zuiveren en verruimen, en God kunt ontvangen in je bewustzijn, zul je ook vrij zijn van het waanidee van ziekte, beperkingen en dood.”

Ik merk dat mijn kijk op leven en lijden door ‘achterin de filmzaal te gaan zitten’ en meditatie is veranderd. Probeer jij het ook?

Share this Post