Openen van de Christuspoort

Op 10 juni 2020 volgde ik een workshop bij Gabriëlla en Reint Gaastra-Levin: het openen van de Christuspoort. In deze workshop leerden we hoe we bij onszelf de Christuspoort kunnen openen via o.a. een ritueel en een stappenplan, waarna we gingen oefenen om deze toe te passen in het contact met anderen. Gabriëlla channelt al jaren o.a. Maria Magdalena en Jezus. De methode van het openen van de Christuspoort, hebben zij ook via deze weg ontvangen. Ze schreven daarover vele mooie boeken.

Deze workshop past helemaal in mijn ontwikkelingspad. De methodiek sluit naadloos aan bij de werkwijze die ik voor mezelf heb ontwikkeld om tot zelfinzicht, aarding en onvoorwaardelijke liefde te komen. In hun boek Maria Magdalena en Jezus Deel 3, Hun inwijding van de vrouwelijke en mannelijke discipelen, vertellen Jezus en Maria uitgebreid over deze werkvorm, die net weer anders is dan gebed en meditatie. Het gaat erom je te verbinden met God op absoluut niveau, een veld van onvoorwaardelijke liefde te scheppen en je eigen Goddelijkheid en eventueel ook die van een ander te manifesteren.

In de opleiding tot Lichtwerker wordt ook op deze manier gewerkt. Docente Pauline Plokhooij staat net als Gabriëlla en Reint in contact met diverse goddelijke energieën die haar tot deze wijsheid hebben gebracht. Ook bij de methodieken van Pauline werk je aan het opbouwen van een veld van licht en onvoorwaardelijke liefde. En het mooie is dat de kruisvorm in deze beide methodieken terug komt. Je verbind je immers met hemel én aarde. Dat laatste is cruciaal, omdat wij er voor onze geboorte in samenspraak met het goddelijke voor gekozen hebben om op aarde te komen. Het volledig accepteren en liefhebben van jezelf en de ander is een ander onderdeel van beide methodieken.

Maar andere methoden om je te verbinden met het Licht zijn er ook. De afgelopen jaren heb ik meerdere van dit soort meditatie en visualisatie combinerende technieken toegepast. De shiva-shakti meditatie bijvoorbeeld, is een Oosterse manier om je met het Licht boven en onder je te verbinden. Bij de inwijding die ik onderging in Kriya yoga is vooral het kruinchakra, dat is gelegen op of net boven je kruin, de poort waardoor je ontvangt en waarmee je werkt. Het verschil van deze methoden en de hierboven genoemde methoden is dat alleen de brug tussen hemel en aarde wordt versterkt. Die brug staat voor ruimte of de staande balk van het kruis. Ook bij de opleiding tot medium en de opleiding psycho-oncologische therapie (vanuit hypnotherapie) werd alleen met deze balk gewerkt.

Juist de combinatie van activatie van het verticale én het horizontale veld geeft indrukwekkende resultaten. De horizontale dimensie staat voor tijd en je openen voor onvoorwaardelijke liefde. Je verbindt je met deze liefde op de hele tijdlijn, vanaf het begin van de schepping tot het eind van de schepping. En je verruimt jezelf om je hele zelf te zijn en om de door jou heen werkende goddelijke energie uit te spreiden over de wereld en daarbuiten. Ook Rudolf Steiner werkte in zijn antroposofische mens-wereld-godsvisie met deze dimensie. En Alice Baley -oprichtster van de door de VN erkende niet-gouvernementele organisatie ‘Lucis Trust’ en Arcane School- eveneens. In haar boek De wederkomst van de Christus schrijft ze op pagina 45: “Een waarheid, die de orthodoxe denker van ieder geloof zwaar zal vallen te aanvaarden, is het feit, dat Christus niet kan terugkomen, omdat Hij altijd hier op Aarde is geweest, het oog houdend op het geestelijk lot der mensheid.’

Al met al is de workshop een aanrader voor iedereen die meer wil weten over de werking van de Christuskracht buiten en binnen in zichzelf. Voor een ieder die de Poort wil openen.

Share this Post