Moreel beraad

Moreel beraad is een gestructureerd en methodisch groepsgesprek over een morele vraag naar aanleiding van een concrete ervaring. Een morele vraag gaat over iets wat ‘schuurt’ binnen een team of organisatie, ook wel een ethisch dilemma genoemd.

Moreel beraad kan het beste worden omschreven als een dialoog (in tegenstelling tot discussie of debat) of onderzoek, waarin het dilemma wordt omschreven, de reacties/visies daarop in kaart worden gebracht en ieders perspectieven worden belicht. Deze ontwarring en verheldering kunnen leiden tot meer onderling begrip. Eventueel kunnen hierna nog keuzemogelijkheden worden geformuleerd en afspraken worden gemaakt.

De kwaliteit (met betrekking tot o.a. methode, gesprekshouding, participatie, proces, en uitkomst) en de voortgang van het moreel beraad worden bewaakt door een daartoe opgeleide gespreksleider zoals ik. Ik begeleid en bevorder de dialoog over en het onderzoek naar de morele vraag. Alle deelnemers binnen een moreel beraad zijn gelijk: er is geen sprake van een morele hiërarchie.

Moreel beraad kan over het primaire (zorg)proces gaan. Zo kan het erop gericht zijn om een concreet antwoord te vinden op de vraag hoe we zouden moeten handelen in situatie X met cliënt Y of medewerker Z. Maar een moreel beraad kan ook gaan over (personeels-, financieel, behandel-) beleidsthematiek of facilitaire taken.

Moreel beraad kan de samenwerking binnen een team bevorderen (onderlinge communicatie en bejegening) of het inzicht in de eigen professionaliteit vergroten. Ik kan met u en uw team of organisatie een moreel dilemma formuleren, het moreel beraad leiden en/of moreel beraad als instrument implementeren in uw organisatie.

Share this Post