Moreel beraad

Moreel beraad is een gestructureerd en methodisch groepsgesprek over iets wat ‘schuurt’ (een ethisch dilemma) binnen een zorgteam of -organisatie. Het onderzoeken van de waarden achter conflicterende meningen leidt tot ontwarring, verheldering en meer onderling begrip.

Moreel beraad kan het beste worden omschreven als een dialoog (in tegenstelling tot discussie of debat) of onderzoek waarin het dilemma wordt omschreven, de reacties/visies daarop in kaart worden gebracht en ieders perspectieven worden belicht. Deze ontwarring en verheldering kunnen leiden tot meer onderling begrip. Eventueel kunnen hierna nog keuzemogelijkheden worden geformuleerd en afspraken worden gemaakt.

De kwaliteit (van o.a. methode, gesprekshouding, participatie, proces en uitkomst) en voortgang van het moreel beraad worden bewaakt door een daartoe opgeleide gespreksleider zoals ik. Ik begeleid en bevorder het onderlinge gesprek over de morele vraag. Alle deelnemers binnen een moreel beraad zijn gelijk.

Moreel beraad kan over het primaire zorgproces gaan: ‘hoe zouden we moeten handelen in situatie X met cliënt Y of medewerker Z’. Maar kan ook gaan over beleidsthematiek of facilitaire taken.

Moreel beraad kan de samenwerking binnen een team bevorderen (onderlinge communicatie en bejegening) of het inzicht in de eigen professionaliteit vergroten. Ik kan met u en uw team of organisatie een moreel dilemma formuleren, het moreel beraad leiden en/of moreel beraad als instrument implementeren in uw organisatie.

Share this Post