Inwijdingsmysteriën

Wegen tot inwijding

Tegenwoordig hebben veel mensen bijzondere ervaringen, die kunnen ontstaan wanneer je op zoek gaat naar gnosis, de kennis van het hart. In vroeger tijden werd deze ontdekkingsreis het pad van inwijding genoemd. Hieronder lees je iets over verschillende soorten van inwijding en hoe het Evangelie van Thomas en andere inspirerende boeken die gaan over de zoektocht naar gnosis duizenden jaren konden verdwijnen.

De weg van inwijding, ook wel inwijdingsmysterie genoemd, is door de geschiedenis heen op verschillende manieren beleefd. Er zijn grofweg drie fasen. Er is de periode voor Christus, toen op het bekend maken van de wegen tot inwijding de doodstraf stond. Daarom is er niet heel veel bekend over inwijdingen vóór Christus. Het was ook de reden dat Jezus ter dood werd veroordeeld: hij gaf zijn leerlingen kennis van de oude mysteriën en maakte deze openbaar. De leerlingen -op Maria Magdalena en Johannes de schrijver van het latere Evangelie van Johannes na- snapten alleen niet wat hij met zijn gelijkenissen bedoelde. Tot de uitstorting van de heilige geest met Pinksteren.

Dan is er een periode vanaf de dood van Christus, waarin de eerste christenen de kennis van het hart uitdragen. De katholieke kerk ontstaat langzamerhand. Het wordt een instituut met regels en dogma’s, waarbij de innerlijke ontwikkelingsweg die nog maar kort bekend is aan steeds meer mensen, minder centraal staat. Het valt de Romeinen op dat het christendom een grote beweging wordt. Degenen die de kennis van het hart overdragen worden meer en meer vervolgd en vermoord. Niet in de laatste plaats omdat deze mensen voor hun geluk en welbevinden niet afhankelijk zijn van een instituut als een kerk of ‘overheidsorgaan’.

Tijdens het Concilie van Nicea in 325 na Christus wordt besloten dat een aantal boeken waar deze tot voor kort geheime kennis wordt overgedragen niet in de bijbel worden opgenomen. Iedereen die nog leest in de niet opgenomen boeken wordt bovendien opgepakt en de boeken moeten allemaal worden vernietigd. Het leek er lang op dat deze grootse vervolging de kennis van het hart -de uitlatingen van enkele mystici en metafysici daargelaten- voor altijd zou doen verdwijnen. Maar in 1945, na een donkere periode in de wereldgeschiedenis, komt er nieuw licht. Onder meer in de vorm van de vondst van de Nag Hammadi geschiften: een kruik met daarin allerlei boeken waarin de kennis van het hart is opgetekend wordt aangetroffen bij Nag Hammadi. Door historici is inmiddels vastgesteld dat het hier om authentieke teksten en evangeliën gaat uit de eeuwen rond de komst van Christus.

De derde fase in de verschillende perioden van inwijding, is volgens wetenschappers als Rudolf Steiner en Daniël van Egmond eind 19de eeuw ingegaan. Vanaf die tijd krijgen steeds meer mensen visioenen, dromen en tekens en blijkt er een grote toename van ontmoetingen met Christus, engelen en andere spirituele wezens te zijn.

Ik zou bovenstaande informatie zelf super zweverig hebben gevonden, als ik niet tijdens het bestuderen ervan zelf diverse mysterieuze ervaringen had gekregen. Daardoor bleef mijn interesse gewekt. Meer informatie over voorchristelijke inwijding vind je in mijn artikel Spiritualiteit en leiderschap.

Share this Post