Privacyverklaring

In mijn praktijk, gevestigd aan de Anne de Vriessingel 15, 2652 HL te Berkel en Rodenrijs, verwerk ik jouw persoonsgegevens. Hieronder informeer ik je hoe ik hiermee om ga.

Persoonsgegevens
In mijn praktijk worden diverse persoonsgegevens verwerkt om jou goed te kunnen begeleiden, voor het financieel afhandelen van de consulten, ter voorkoming van ernstig gevaar voor je gezondheid, ter voldoening aan een wettelijke verplichting en/of eventueel, anoniem, ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Dossier
Tijdens ons traject bouw ik een dossier op, met een korte weergave van het verloop ervan. Dit dossier dient als geheugensteun voor mij tijdens ons traject en voor het geval je een vervolgvraag hebt na afronding van ons traject.

Bewaarinfo
Je gegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang en bewaard conform de wettelijke termijnen. Bij medische gegevens is dat in beginsel 20 jaar, bij coaching/reflectie vijf jaar vanaf het laatste consult. Je persoonsgegevens bewaar ik zeven jaar ten behoeve van de belastingdienst. Op jouw verzoek verwijder ik je dossier direct na afsluiting van ons traject. Je kan je gegevens ook inzien of mij vragen deze over te dragen aan een derde.

Delen van gegevens
Ik verstrek je gegevens niet aan derden, behalve op jouw uitdrukkelijk verzoek, op grond van een wettelijk voorschrift, bij ernstig gevaar voor jouw gezondheid of die van iemand anders of, in volledige anonimiteit, in het kader van intervisie of supervisie.

Vragen?
Heb je een vraag naar aanleiding van deze privacyverklaring? Mail me even.