Registraties en accreditaties

NVPA

Mijn professionaliteit en kwaliteit worden onder meer gewaarborgd door mijn lidmaatschap van Het NVPA, het Nederlands Verbond voor psychologen, psychosociaaltherapeuten en agogen. Voor therapeuten die zingeving centraal stellen in hun consulten.

Mijn levensbeschouwelijke professionaliteit als geestelijk verzorger is erkend door de Stichting RING-GV Raad voor toetsing en bevoegdverklaring van institutioneel niet-gezonden geestelijk verzorgers. Voor geestelijk verzorgers met een geloofsovertuiging die kerkgrenzen overstijgt.

Mijn professionele kwaliteit als geestelijk verzorger wordt gewaarborgd door het kwaliteitsregister voor geestelijk verzorgers: de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV).

Mijn diploma Psycho-sociale Basiskennis (PsBK) is geregistreerd bij de Stichting Hoger Onderwijs (SHO), erkend door het CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) en voldoet aan de PLATO eindtermen zoals opgesteld door de Universiteit Leiden voor de PsBK. Het is aanvullend op mijn diploma’s met betrekking tot coaching, counseling, therapie en geestelijke begeleiding.

Accreditatie en kwaliteit | De Roos Opleidingen

Mijn diploma Medische Basiskennis (MBK) is ook geregistreerd bij de Stichting Hoger Onderwijs (SHO), voldoet aan de PLATO eindtermen van de Universiteit Leiden voor de MBK en is eveneens erkend door het CPION. Het is aanvullend op de diploma’s die ik heb behaald op het gebied van lichaamsgerichte zorg.

VektisNieuws on Twitter: "In Almelo ontving 18,7% van de 65-plussers  #wijkverpleging. Runner up is Emmen met 18,2%, gevolgd door Heerlen met  17,9%. #gemeente #gemeentezorgspiegel #zorginzichten Meer op onze website:  https://t.co/1tWd6MGY3d"
Mijn praktijk en ik als zorgverlener staan geregistreerd bij VEKTIS, beheerder van het AGB register.
Verder ben ik opgenomen in het Register Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg (RBCZ), voor de uitvoering van het tuchtrecht via de Stichting tuchtrecht complementaire zorg (TCZ). Voor gespecialiseerde therapeuten die werken vanuit een holistische visie.
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is logo-scag.jpg
Mijn praktijk is aangesloten bij de Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), voor eventuele klachten, geschilafhandeling en benutting van de klachtfunctionaris zoals vereist in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Vraag & antwoord over de Kamer van Koophandel

Mijn bedrijf is geregistreerd bij de KvK Rotterdam en opgericht op 6 november 2009.

*

Mijn registratienummers vindt u op de factuur. Door het NVPA visitatie-instituut wordt in verband met mogelijke fraude afgeraden deze op een website te vermelden.