Registratie en accreditatie

REGISTRATIES EN ACCREDITATIES VAN ILLUMICA

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is BANNER%20NVPAlogo%20groot.gif

Ik ben lid van Het NVPA, het Nederlands Verbond voor psychologen, psychotherapeuten en agogen. Registratienummer 104236. 

rbcz logo

Ik ben opgenomen in het register van de RBCZ. Mijn licentienummer is 171341R. Dit Register Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg certificeert en registreert artsen en therapeuten en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het tuchtrecht.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is logo-scag.jpg

Mijn praktijk is aangesloten bij de Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), voor klachten en geschilafhandeling en benutting van de klachtfunctionaris zoals vereist in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Aansluitnummer 16175.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 08516da576.JPEG

Mijn diploma Psycho-sociale Basiskennis (PsBK) is geregistreerd bij de Stichting Hoger Onderwijs (SHO) en erkend door het CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland). Registratienummer 118223-108169. Dit diploma voldoet aan de PLATO eindtermen zoals opgesteld door de Universiteit Leiden voor de PsBK en is aanvullend op de diploma’s die ik heb gehaald met betrekking tot coaching, psychologie en geestelijke begeleiding.

Ik sta eveneens geregistreerd bij de Stichting Hoger Onderwijs voor de Medische Basiskennis (MBK). Registratienummer 118257-108169. Dit diploma voldoet aan de PLATO eindtermen van de Universiteit Leiden voor de MBK en is eveneens erkend door het CPION. Het is aanvullend op de diploma’s die ik heb gehaald op het gebied van lichaamsgerichte zorg.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 9d6d944e20.jpg

Illumica als praktijk en ik als zorgverlener staan bij VEKTIS geregistreerd.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is e6ae7cb296.jpg

Illumica staat bij de KvK Rotterdam geregistreerd onder nummer 27359941.

Share this Post