Zielzorg bij kanker

Literatuur over de relatie tussen lichaam en geest

Uit wetenschappelijk werk van onder meer prof. dr. Carl G. Jung, dr. Hans Schilder voor het Helen Dowling Intstituut en psychiater dr. Jean Shinoda Bolen, hoogleraar psychiatrie van de Universiteit van California en vele andere onderzoekers blijkt dat het vergroten van zelfinzicht soms leidt tot zingeving en wonderbaarlijke genezingen. Het doorgronden van je levensverhaal of de situatie waarin je verkeert kan je handvatten bieden voor acceptatie. Of juist kansen om je leven een wending te geven, besluiten te nemen.

Hieronder heb ik boeken opgesomd met wetenschappelijke inzichten en inzichten uit de zorgpraktijk over de relatie tussen lichaam en geest bij ziekte. Deze boeken trokken mijn aandacht toen ik zelf kanker had en een deel ervan was literatuur bij mijn opleiding psycho-oncologische therapie. Afhankelijk van waar jouw interesse of hulpvraag ligt, kunnen ze je mogelijk tot steun zijn op je eigen pad.

 • Tot op het bot – Levensbedreigende ziekte en persoonlijke groei – Jean Shinoda Bolen
 • Psychologische patiëntenzorg in de oncologie – De Haes, Gualthérie Van Weezel, Sanderman (red.)
 • Mindfulness bij herstel van kanker – Carlson & Speca
 • Coaching bij kanker – Hidding
 • Antikanker – Servan-Schreiber
 • Kanker in een gezin – Simonton
 • Kanker kan genezen – Moerman
 • Kanker is geen ziekte – Moritz
 • U kunt (veel) meer dan u denkt – Moolenburgh
 • Healing cancer – Hoffer
 • Healing psyche – Van Overbruggen
 • Versterk je genezend vermogen – Fransen & Visscher
 • Psychische achtergronden van kanker – Landman-Kasper
 • Wat je moet weten over kanker – McTaggert
 • Handboek kanker – Fransen
 • De betekenis van kanker – Fransen
 • Een kans op herstel – LeShan
 • Op weg naar herstel – LeShan
 • Ziekte als keerpunt – Kidel & Rowe-Leete
 • Ziekte als lot en kans – Toussaint
 • Genezen van binnenuit – Goodman
 • Kankertherapie kan het eenvoudiger? – Kroon
 • Getting Well again – Simonton
 • Archetypal medicine – Ziegler
 • Uw brein als medicijn – Servan-Schreiber
 • Zelfs als het me mijn leven kost – Hausner
 • Chemotherapie heilt krebs und die Erde ist eine Scheibe – Hirneise
 • In dialoog met je gezondheid – Dahlke
 • De wetenschap kent geen tranen – Moolenburgh
 • Het Dr. Houtsmullerdieet – Houtsmuller
 • Retrospectief onderzoek naar de effectiviteit van de Moermantherapie bij kankerpatiënten – De Graaf, Wiese e.a.
 • Het verzwegen verhaal over kanker – Peskin
 • Herverbinding – psychische, transpersoonlijke en religieuze aspecten bij kanker – Schilder
 • Ik moest dood gaan om mezelf te genezen- Anita Moorjani
 • Wat Angelina niet wist over kanker – Pisa
 • De Moermantherapie – Landman-Kasper
 • Heel je lichaam – Hay
 • Ziekte als symbool – Dahlke
 • Ziekzijn: signalen van de ziel – Dahlke
 • Je kunt verschillende keren afscheid nemen – Servan-Schreiber
 • Lessen van wonderbaarlijke patiënten – Siegel
 • Liefde, harmonie en genezing – Siegel
 • Kanker overvalt je niet – Huibers
 • Praat alleen over liefde – Jampolsky
 • Overgave en strijd – Wilber
 • Ontspannen en visualiseren (voor de therapeutische praktijk) – Uijtenbogaardt
 • Kerntransformatie – Andreas

Share this Post