Een moderne inwijdingsweg

‘Inwijding’ betekent door bepaalde handelingen opgenomen worden in een groep, toegang krijgen tot een bepaalde toestand en/of stappen zetten in je ontwikkeling. Bij inwijding denk je wellicht aan Egyptische, Griekse, Mithras, rozenkruizer, antroposofische of theosofische inwijdingsmysteriën. Die waren, zeker tot het begin van onze jaartelling, strikt geheim. Maar de moderne inwijdingsweg is gelinkt aan het leven van alledag en is onder andere te vinden in de Bijbel.

Alles wat we in het leven meemaken -leuke dingen, verdrietige dingen, pijnlijke momenten, inzichten die we krijgen, de veranderingen waar we voor komen te staan-, alles waar we doorheen gaan, is in wezen een geschenk. Omdat het lessen zijn waarvan we kunnen groeien. Je leert gaandeweg emoties, gedachten en gevoelens herkennen. Dat heet bewustwording. Als je je bewust bent van wat er gaande is in jezelf, dan kun je die emoties, gedachten en gevoelens beetje bij beetje gaan bijschaven. Schaven in lijn met ‘het goede, het ware en het schone’. En dus zit in alles wat we meemaken en ervaren een les besloten. De grote religies zeggen dan ook: het gaat er in het leven niet om dat je allerlei dingen gelooft, het gaat erom dat je groeit door de lessen die het leven je voorlegt.

De winst van leren van het leven is dat er langzamerhand een bron van innerlijk weten in jezelf opengaat. Als die bron zich opent, zul je merken dat je van binnenuit je eigen antwoorden vindt op de vraag wat nu eigenlijk leven is en wat sterven is. Wat er na de dood gebeurt en hoe verbindingen tussen mensen lopen. Door op die manier te groeien heb je geen antwoorden van anderen meer nodig maar dan vind je die antwoorden heel diep van binnen, in jezelf. Wat je dan ook zult vinden dat is dat je steeds gevoeliger wordt voor het feit dat er achter de zichtbare werkelijkheid een andere werkelijkheid verborgen ligt. Een geestelijke werkelijkheid. En je gaat ervaren dat er vanuit die wereld voortdurend een stroom van liefde naar je toe komt, die je kunt opvangen als je ervoor open staat.  

Zo’n moderne inwijdingsweg, een weg voor innerlijke ontwikkeling, is onder meer te vinden in de Bijbel. Veel mensen haken af op de eerste bladzijde van de Bijbel, wanneer ze de tekst letterlijk nemen. Maar als je je realiseert dat de tekst over jou persoonlijk gaat en er een geestelijke wereld achter zit, dan blijkt de Bijbel een boek van grote waarde en inspiratie. Deze inwijdingsweg wordt ook wel ‘esoterisch christendom’ genoemd.

Esoterisch (van het Griekse ‘esoteros’) betekent ‘verder naar binnen’ en ‘voor ingewijden’. Esoterie richt zich op de essentie, het wezen van de mens en zijn verbinding met het hogere, dat zowel binnen jezelf als buiten jezelf te vinden is. Dit esoterische christendom zijn woorden en teksten die door Jezus aan de mensen zijn doorgegeven in de eerste eeuwen van onze jaartelling. Toen het christendom de (Romeinse) staatsgodsdienst werd in het jaar 393, werd het esoterisch christendom verboden en alleen nog in het geheim doorgegeven.

In de vorige eeuw is de esoterische traditie onder andere door antroposofen, theosofen en rozenkruisers weer in de openbaarheid gebracht. Door onderzoek te doen naar de mysteriën van het leven, door diverse opleidingen, cursussen en workshops te volgen en door een jarenlang proces van bewustwording, heb ik eigen methoden van inwijding leren toepassen. Daarbij is het belangrijk dat mijn persoonlijkheid in dienst staat van het Hogere en dat ik een kanaal vorm om de groei van goddelijk bewustzijn door te geven.

Share this Post