Bewust leven

Misschien heb je wel eens gehoord van Egyptische of Griekse inwijdingsmysteriën of de mysteriën van Mithras. Zulke mysteriën waren, zeker tot het begin van onze jaartelling, strikt geheim. Toch waren ze misschien wat minder spannend dan ze lijken en zijn ze vergelijkbaar met onze eigen inwijdingsweg: het leven van alledag.

Alle dingen die we in het leven meemaken -leuke dingen, verdrietige dingen, veranderingen waar we voor komen te staan- zijn onderdeel van een inwijdingsweg, omdat het lessen zijn waarvan we kunnen groeien. Je leert gaandeweg emoties, gedachten en gevoelens herkennen door je daar bewust van te zijn. Door stil te staan bij je leven, bewust te leven, versterk je de verbinding met jezelf en leer je jezelf steeds beter kennen. Daardoor zal je je steeds vaker realiseren dat alle antwoorden in jezelf liggen besloten. Dan heb je dus geen antwoorden van anderen meer nodig. Tegelijk realiseer je je hoe belangrijk het is om er voor elkaar te zijn. Je word je steeds bewuster van het feit dat alles met alles samenhangt en allen met allen. De meeste mensen worden tijdens dit proces steeds gevoeliger voor de mysteriën, de diepere lagen, van het leven en gaan meer innerlijke rust ervaren.

Zo’n weg van innerlijke ontwikkeling is bijvoorbeeld ook te vinden in de Bijbel. Veel mensen haken af op de eerste bladzijde als ze de tekst letterlijk nemen. Maar als je inziet dat de tekst over jou gaat en de verhalen symbolisch een persoonlijke ontwikkelingsweg omschrijven, blijkt het voor nog meer mensen een boek van grote waarde. Deze ‘esoterische’ uitleg (Grieks esoteros: ‘verder naar binnen’ en ‘voor ingewijden’) helpt je bij het leren doorgronden van jezelf, anderen en ‘het andere’. Dit esoterisch christendom spreekt mij vooral aan door de belangrijkste uitgangspunten daarvan: verbinding en liefde ervaren en delen. In de vorige eeuw kreeg de esoterische traditie onder andere door antroposofen, theosofen en rozenkruisers meer bekendheid en doken oude bronnen van wijsheid, zoals de hermetica en gnostiek letterlijk op in een woestijn in het Midden Oosten.

Zelf eenvoudig starten? Sta gewoon eens wat vaker stil en leer bewuster leven.

Share this Post