Een moderne inwijdingsweg

Misschien heb je wel eens gehoord van Egyptische of Griekse inwijdingsmysteriën. Of de mysteriën van Mithras. Zulke mysteriën waren, zeker tot het begin van onze jaartelling, strikt geheim. Hieronder vertel ik iets over onze persoonlijke inwijdingsweg: het leven van alledag.

Alle dingen die we in het leven meemaken -leuke dingen, verdrietige dingen, veranderingen waar we voor komen te staan- zijn in wezen een onderdeel van een inwijdingsweg. Omdat het lessen zijn waarvan we kunnen groeien. Je leert gaandeweg emoties, gedachten en gevoelens herkennen. Je word je daar bewust van. Als je je bewust bent van wat er gaande is in jezelf, dan kun je daar iets mee. Je kan dan leren van de lessen die het leven je voorlegt.

De winst van leren van het leven is dat er langzamerhand een bron van innerlijk weten in jezelf opengaat. Als die bron zich opent, zul je merken dat je van binnenuit je eigen antwoorden vindt op de vraag wat nu eigenlijk leven is en wat sterven is. Wat er na de dood gebeurt en hoe verbindingen tussen mensen lopen. Door op die manier te groeien heb je geen antwoorden van anderen meer nodig maar vind je die antwoorden heel diep van binnen, in jezelf. Je zal dan steeds gevoeliger worden voor de andere werkelijkheid, die achter de zichtbare werkelijkheid verborgen ligt. Een geestelijke werkelijkheid. Je kan dan ook een stroom van liefde gaan ervaren, die je kunt opvangen als je ervoor open staat.  

Zo’n moderne inwijdingsweg, een weg van innerlijke ontwikkeling, is onder meer te vinden in de Bijbel. Veel mensen haken af op de eerste bladzijde, als ze de tekst letterlijk nemen. Maar als je je realiseert dat de tekst over jou persoonlijk gaat en er een geestelijke wereld achter zit, dan blijkt het een boek van grote waarde en inspiratie.

Deze inwijdingsweg wordt ook wel ‘esoterie’ genoemd. Esoterisch (van het Griekse ‘esoteros’) betekent ‘verder naar binnen’ en ‘voor ingewijden’. Esoterie gaat over de essentie, het wezen van dingen. Via het esoterische vindt de mens zijn verbinding met ‘het heilige’, dat zowel binnen jezelf als buiten jezelf te vinden is.

In de vorige eeuw is de esoterische traditie onder andere door antroposofen, theosofen en rozenkruisers in de openbaarheid gebracht. Deze theorieën, ook te vinden in het esoterisch christendom, inspireren mij omdat ze leiden tot verbinding. Net als oude bronnen van wijsheid zoals de hermetica en gnostiek.

Share this Post