Bezielende kracht

Universele wijsheid

Is het je wel eens opgevallen dat er zoiets bestaat als universele wijsheid? In de Bijbel vind je soortgelijke stadia van spirituele ontwikkeling als bijvoorbeeld in het boeddhisme, de gnostiek, in de antroposofie, theosofie en de wijsheid van het rozenkruis, zo ontdekte ook psychiater en psycholoog dr. Carl Gustav Jung. Deze ontwikkelingsweg wordt steeds weer anders genoemd. De één noemt het de groei van de ziel, een ander heeft het over ‘een pad gaan’, kennis van het hart (gnosis) ontwikkelen of zelfrealisatie of verlichting nastreven.

Bezielende kracht

Er zit wereldwijd en door alle eeuwen heen een lijn in en in al deze stromingen is sprake van een bezielende kracht die de ook wel het Licht, de Geest, God, het Al, de Boeddha, de Natuur, het Zelf, Nous, de Christusenergie of Bewustzijn wordt genoemd. Ik noem haar zelf onvoorwaardelijke liefde vanwege de positieve en cultuuroverstijgende lading van deze woorden. Deze kracht wordt merkbaar werkzaam bij mensen die zich daarvoor open stellen en bij mensen die spontaan worden aangeraakt, vaak als ze tegen grenzen aanlopen of op een kruispunt staan. Je kunt haar zowel binnen als buiten jezelf ervaren en realiseert je dan dat er meer is dan we kunnen zien. Deze bewustwording zorgt voor groei en spoort je aan om een zuiver mens te worden.

Bouwstof van de ziel

Deze kracht is ook de bouwstof van je diepste wezen, je ziel. Vaak worden we zo opgeslokt door het leven dat we de verbinding met onze kern verliezen, maar gelukkig kun je leren hoe je je weer op je essentie kan afstemmen. Je krijgt dan steeds meer inzicht in wie je bent, hoe je je tot de ander en ‘het andere’ verhoudt en wat jij met je unieke talenten en gaven aan de wereld te bieden hebt. Het is een proces van eerlijk kijken naar jezelf, dat niet altijd van een leien dakje gaat, maar wel veel oplevert. Vanuit een open en bewuste houding vind je de juiste balans tussen vertrouwen dat alles goed is zoals het is en in actie komen om je bestemming te leven.

A better person

In de film As good as it gets verklaart hoofdrolspeler Jack Nicholson zijn tegenspeelster de liefde: “you make me want to be a better person“. Zo voelt het ook als die bezielende kracht in jezelf gaat opborrelen en je aanzet om de mooiste versie van jezelf te worden. Wie of wat bezielt jou, waar word jij gelukkig van en wie ben jij ten diepste?

Share this Post