Bezielende kracht

Is het je wel eens opgevallen dat er zoiets bestaat als ‘universele wijsheid‘? Als je de Bijbel symbolisch leest, vind je daar dezelfde stadia van spirituele ontwikkeling als bijvoorbeeld in het boeddhisme, de gnostiek en in hermetische wijsheid. Maar ook in de antroposofie en theosofie, in de wijsheid van het rozenkruis en in de psychologie van dr. C.G. Jung. Deze ontwikkelingsweg wordt steeds weer anders genoemd. De één noemt het de groei van de ziel. Een ander heeft het over ‘een pad gaan’, kennis van het hart ontwikkelen, gnosis. Of over zelfrealisatie nastreven of verlichting willen bereiken.

Er zit wereldwijd en door alle eeuwen heen een lijn in. In al deze stromingen is sprake van een bezielende kracht die de ook wel het Licht, de Geest, onvoorwaardelijke Liefde, het Zelf, Nous, de Christuskracht of goddelijk bewustzijn wordt genoemd. Een kracht die merkbaar werkzaam wordt bij mensen die zich daarvoor open stellen en bij mensen die spontaan worden ‘aangeraakt’. Deze kracht, die je zowel binnen in jezelf als daarbuiten kunt ervaren, maakt het mogelijk om verder te groeien en doet je ernaar verlangen om een zuiver mens te worden. Je zou kunnen zeggen dat deze kracht ook jouw diepste wezen is. Je ziel. Vaak zijn mensen er daar niet volledig mee in verbinding.

Je kunt leren hoe je je op jouw goddelijke essentie en op het ‘Al’ kunt afstemmen. Je krijgt dan inzicht in wie je in essentie bent, hoe je je tot het goddelijke verhoudt en wat je met je unieke talenten en gaven aan de wereld te bieden hebt. Het is een proces van eerlijk kijken naar jezelf, waarbij de bezielende kracht inspireert en motiveert. Je mag erop leren vertrouwen dat alles goed is zoals het is en leert omgaan met processen van loslaten, vergeven en accepteren. Onvoorwaardelijke liefde is de drijfveer achter al deze processen. Als je deze leert kennen, dan gaat de rest vanzelf.

In de film As good as it gets verklaart hoofdrolspeler Jack Nicholson zijn tegenspeelster de liefde: “you make me want to be a better person“.

Zo voelt het als die bezielende kracht je aanraakt en je aanzet om de mooiste versie van jezelf te worden. Of die ‘you’ binnen je of buiten je bestaat, dat mag je zelf gaan ervaren. Stel je open en bemerk: wie of wat bezielt jou?

Share this Post