Bezielende kracht

Wat mij opvalt tijdens mijn studies, werk en praktijkonderzoek, is dat er zoiets als ‘universele wijsheid‘ bestaat. Zo blijkt bijvoorbeeld uit een symbolische lezing van de Bijbel dat er verschillende stadia bestaan in spirituele ontwikkeling. Deze stadia zijn ook te vinden in o.a. het boeddhisme, in de gnostiek, in hermetische wijsheid, in de antroposofie en theosofie, in de wijsheid van het rozenkruis en in de psychologie van dr. C.G. Jung. Deze ontwikkelingsweg wordt verschillend aangeduid, als de groei van de ziel, een pad gaan, kennis van het hart (gnosis) ontwikkelen, zelfrealisatie nastreven of verlichting willen bereiken. Er zit wereldwijd en door alle eeuwen heen een lijn in! Iets wat ik eerst vooral zelf heb ervaren, omdat ik alle methodieken en wijsheden op mezelf uitprobeerde.

In al deze stromingen is sprake van een bezielende kracht die de Christus, het Licht, de Geest, onvoorwaardelijke Liefde, het Zelf, Nous of goddelijk bewustzijn wordt genoemd. Een kracht die merkbaar werkzaam wordt bij mensen die zich daarvoor open stellen. Deze kracht, die je zowel in jezelf als daarbuiten kunt vinden, maakt het mogelijk om verder te groeien en doet je ernaar verlangen om een zuiver mens te worden. Je kunt leren hoe je daarnaar kunt luisteren, ermee in verbinding kan zijn en ervaren dat duidelijker wordt wie je in essentie bent, hoe je je tot het goddelijke verhoudt en wat je met je unieke talenten en gaven aan de wereld te bieden hebt.

Het is een proces van eerlijk kijken naar jezelf, waarbij de bezielende kracht inspireert en motiveert. Je mag erop leren vertrouwen dat alles goed is zoals het is en leert omgaan met processen van loslaten, vergeven en accepteren.

In de film As good as it gets zegt hoofdrolspeler Jack Nicholson tegen degene waarop hij verliefd is: “you make me want to be a better person”. Zo voelt het als die bezielende kracht je aanraakt en je aanzet om de mooiste versie van jezelf te worden. Of die ‘you’ binnen je of buiten je bestaat? Dat mag je zelf gaan ervaren. Stel je open en bemerk: wie of wat bezielt jou?

Share this Post