Onderzoek

Sinds 2013 onderzoek ik de relatie tussen spirituele ervaringen en zingeving. Onder zingeving versta ik de mate waarin het leven door iemand als vervullend en zinvol wordt beleefd. En onder spirituele ervaringen versta ik o.a. religieuze verschijningen (zoals van engelen, Maria en Christus), betekenisvolle dromen, mystieke ervaringen (intense verbondenheid met God), synchroniciteit (betekenisvol toeval), eenheidservaringen, contact met overledenen, helderziend-, voelend-, helderwetendheid en bijna-dood-ervaringen.

Deze ervaringen kwamen al jong op mijn eigen pad. Vanaf 2013 indringender. Ze zorgden voor verbreding en verdieping van mijn mens-, wereld- en godsbeeld. Maar ze hadden ook veel impact en brachten onrust. Ik zocht naar antwoorden op vragen als: met wie kan ik hierover praten? Welke inzichten geven deze ervaringen mij? Hoe kan ik symboliek leren begrijpen? Hoe passen deze ervaringen bij mijn nuchtere karakter en mijn religieuze visie? Is er sprake van spirituele ontwikkeling of een psychische stoornis? Wat is de relatie met hoogsensitiviteit, vermoeidheid, overprikkeling, onrust en het niet meer verdragen van bepaalde voeding? Bestaat er een samenhang met crisis- of traumabeleving?

Om antwoorden te vinden volgde ik diverse opleidingen en las alles wat los en vast zat over bewustzijn, zingeving, liefde, verbinding, symboliek en spirituele ervaringen in diverse religies en spirituele stromingen. Ik onderzocht welke plek mijn vragen hebben binnen de geneeskunde, voedingsleer, psychiatrie, psychologie, filosofie, parapsychologie en godsdienstwetenschap. En stuitte onder meer op het wetenschappelijk werk van Elisabeth Kübler-Ross, Rudolf Steiner, Carl Gustav Jung, Peter Levine, Jean Shinoda Bolen en Daniël van Egmond.

Inmiddels deelden vele mensen hun bijzondere ervaringen met mij. In mijn praktijk, in het hospice, in zorginstellingen, tijdens opleidingen die ik volgde, bij gesprekken met bekenden en gewoon op straat. De bijzondere mix van vreugde of angst, verwondering en crisis. Het toegenomen inzicht in het leven en de zinbeleving wordt door ieder op zijn eigen manier ervaren. Maar je verandert er altijd door. En die verandering vraagt je te leren luisteren naar je hart. En om actie te nemen. Alleen welke kant ga je op?

Door mijn onderzoek hielp ik vooral eerst mezelf. Maar ook leerde ik anderen spirituele verdieping te bieden en zinbeleving te laten hervinden. Na je eerste spirituele ervaring(en) sta je aan het begin van een nieuw leven. Hoe richt je dat in op je nieuwe jij? Naast mijn reguliere gespreksvormen en oefeningen kan ik je helpen met :

  • geleide meditatie, afgestemd op jou, met nabespreking van je ervaringen tijdens de meditatie
  • een persoonlijke verbinding met een goddelijke bron vinden of verdiepen door meditatie en gebed
  • het benutten van de kracht van visualisaties met licht en liefde voor meer innerlijke rust en heling
  • werken met je ‘innerlijke kind’, een methode om tot zelf-compassie te komen.

Deze oefeningen leiden tot meer verbondenheid met jezelf, met anderen en/of met dat iets groter is dan je zelf. Bovendien leer je jezelf beter kennen, versterk je je identiteit en verbreed je je wereldbeeld.

Neem gerust eens contact op via claudiafuss@hetnet.nl om te kijken of ik iets voor je kan betekenen. Wanneer je een bijzondere ervaring wilt delen of op een andere manier wil werken aan meer verdieping, rust en verbondenheid. Meer lezen over spirituele ervaringen, kijk hier. Meer informatie over mijn andere werkvormen vind je hier.

Share this Post