Begeleiding bij spirituele ervaringen

In mijn praktijk help ik mensen betekenis geven aan en omgaan met spirituele ervaringen. Onder spirituele ervaringen versta ik o.a. religieuze verschijningen (zoals van engelen, Maria en Christus), betekenisvolle dromen, mystieke ervaringen (intense verbondenheid met God), synchroniciteit (betekenisvol toeval), eenheidservaringen, contact met overledenen, helderziend-, voelend-, helderwetendheid en bijna-dood-ervaringen.

Deze ervaringen kwamen al jong op mijn eigen pad. Ze zorgden voor verbreding en verdieping van mijn mens-, wereld- en godsbeeld. Maar ze hadden ook veel impact en brachten onrust. Ik zocht naar antwoorden op vragen als: met wie kan ik hierover praten? Welke inzichten geven deze ervaringen mij? Hoe passen deze ervaringen bij mijn nuchtere karakter en mijn religieuze visie? Wanneer is er sprake van spirituele ontwikkeling en waar ligt de grens met een psychische stoornis? Wat is de relatie met hoogsensitiviteit, vermoeidheid, overprikkeling, onrust en het niet meer verdragen van bepaalde voeding? Bestaat er een samenhang met crisis- of traumabeleving?

Om antwoorden te vinden volgde ik diverse opleidingen en las alles wat los en vast zat over bewustzijn, zingeving, liefde, verbinding, symboliek en spirituele ervaringen in diverse religies en spirituele stromingen. Ik onderzocht welke plek mijn vragen hebben binnen de geneeskunde, voedingsleer, psychiatrie, psychologie, filosofie, parapsychologie en godsdienstwetenschap. En stuitte onder meer op het wetenschappelijk werk van Elisabeth Kübler-Ross, Rudolf Steiner, Carl Gustav Jung, Peter Levine, Jean Shinoda Bolen en Daniël van Egmond.

Inmiddels deelden vele mensen hun bijzondere ervaringen met mij. In mijn praktijk, in het hospice, in zorginstellingen, tijdens opleidingen die ik volgde, bij gesprekken met bekenden en gewoon op straat. De bijzondere mix van vreugde of angst, verwondering en crisis, het toegenomen inzicht in het leven en de zinbeleving die daarop volgt wordt door ieder op zijn eigen manier ervaren. Maar je verandert er altijd door. Graag denk ik met je mee hoe nu verder.

Share this Post