Zelfliefde, zelfvertrouwen, zelfacceptatie

Er is veel geschreven over hoe je anderen kan liefhebben. Maar van jezelf houden kan minstens even moeilijk zijn.

Zelfliefde is een sleutel tot heling. Het ontbreken daarvan hangt vaak samen met het ontbreken van gevoelens van veiligheid en vertrouwen, maar kan bijvoorbeeld ook te maken hebben met schuldgevoelens of schaamte. Er zijn verschillende manieren om jezelf te leren accepteren, trauma’s in de ogen te kijken, onbewuste verlangens te onderzoeken, angsten te doorgronden en gevoelens uit te spreken. Daarbij kunnen we naast jouw levensverhaal je relatie tot anderen of het spirituele onderzoeken. Of jij je gedragen voelt en waarom wel of niet. Oefeningen om je balans te bewaren kunnen hierbij behulpzaam zijn.

Het ontbreken van zelfvertrouwen bij kinderen kan te maken hebben met onrust of gebrek aan zelfliefde van een ouder of andere naasten. Sommige kinderen vinden het fijn om de oefeningen die hun vader of moeder van mij krijgt thuis ook samen te oefenen. Dit versterkt de band tussen ouder en kind.

De weg naar zelfliefde, zelfacceptatie en zelfvertrouwen is geen knop die je omzet. Het is een ervaringstraject, waarin je jezelf beter leert kennen.

Share this Post