De relatie tussen lichaam en geest

Het Westen begint langzaam te onderzoeken wat in het Oosten al duizenden jaren een vaststaand gegeven is: er bestaat een relatie tussen lichaam en geest. Ook wordt steeds meer bekend over de diepere lagen van de geest. Deze diepere lagen, ook wel het onbewuste genoemd, zijn niet bereikbaar door er diep over na te denken. Prof. dr. C.G. Jung was een psychiater en psycholoog die deze wetenschap van de relatie tussen lichaam en geest in de vorige eeuw heeft onderzocht en veel heeft gepubliceerd over de werking van het onbewuste. 

Een andere interessante onderzoeker, die o.a. voortborduurt op Jung, is dr. Hans Schilder. Hij deed begin jaren ’90 voor het Helen Dowling Instituut onderzoek naar de specifieke relatie tussen onbewuste emoties en kanker en bracht inmiddels zeer veel patiënten succesvol in contact met hun innerlijke kracht. In zijn boek ‘Herverbinding’ schetst hij wetenschappelijk onderzoek over de relatie tussen psychische, transpersoonlijke en religieuze aspecten en kanker en geeft hij vele praktijkvoorbeelden. 

Psychiater dr. Jean Shinoda Bolen, hoogleraar psychiatrie van de Universiteit van California, spreekt over de kansen van ziekte. Ze zegt hierover in haar boek Tot op het bot p. 7 e.v. onder meer: “Het Chinese schriftteken voor ‘crisis’ is samengesteld uit de tekens voor ‘gevaar’ en ‘kans’.” Ze doelt daarmee op de mogelijkheden voor persoonlijke groei die in een crisis verborgen liggen, wanneer je de betekenis van de crisis voor jou persoonlijk onderzoekt. Ze ziet een crisis als een ‘afdaling van de ziel in de onderwereld’ en zegt verder: “Om de stem van de ziel te kunnen horen moet het verstand zwijgen. Dan kunnen, als vanuit een diepe bron binnen in ons, gedachten en gevoelens omhoogkomen. (…) Gebeden die we zeggen en rituelen die we uitvoeren, helpen ons doordat ze onze gedachten bepalen en ons in contact brengen met geestelijke energie. (…) Op zielsniveau is een ziekte, zelfs een terminale, een mogelijk begin (…).”

Literatuur over de relatie tussen lichaam en geest

Uit bovenstaand wetenschappelijk onderzoek en dat van vele andere onderzoekers blijkt dat het vergroten van zelfinzicht tot zingeving en wonderbaarlijke genezingen kan leiden en je de kans geeft om je leven een wending te geven. Hieronder tref je boeken met wetenschappelijke inzichten en inzichten uit de zorgpraktijk over de relatie tussen lichaam en geest bij ziekte.

 • Tot op het bot – Levensbedreigende ziekte en persoonlijke groei – Jean Shinoda Bolen
 • Psychologische patiëntenzorg in de oncologie – De Haes, Gualthérie Van Weezel, Sanderman (red.)
 • Mindfulness bij herstel van kanker – Carlson & Speca
 • Coaching bij kanker – Hidding
 • Antikanker – Servan-Schreiber
 • Kanker in een gezin – Simonton
 • Kanker kan genezen – Moerman
 • Kanker is geen ziekte – Moritz
 • U kunt (veel) meer dan u denkt – Moolenburgh
 • Healing cancer – Hoffer
 • Healing psyche – Van Overbruggen
 • Versterk je genezend vermogen – Fransen & Visscher
 • Psychische achtergronden van kanker – Landman-Kasper
 • Wat je moet weten over kanker – McTaggert
 • Handboek kanker – Fransen
 • De betekenis van kanker – Fransen
 • Een kans op herstel – LeShan
 • Op weg naar herstel – LeShan
 • Ziekte als keerpunt – Kidel & Rowe-Leete
 • Ziekte als lot en kans – Toussaint
 • Genezen van binnenuit – Goodman
 • Kankertherapie kan het eenvoudiger? – Kroon
 • Getting Well again – Simonton
 • Archetypal medicine – Ziegler
 • Uw brein als medicijn – Servan-Schreiber
 • Zelfs als het me mijn leven kost – Hausner
 • Chemotherapie heilt krebs und die Erde ist eine Scheibe – Hirneise
 • In dialoog met je gezondheid – Dahlke
 • De wetenschap kent geen tranen – Moolenburgh
 • Het Dr. Houtsmullerdieet – Houtsmuller
 • Retrospectief onderzoek naar de effectiviteit van de Moermantherapie bij kankerpatiënten – De Graaf, Wiese e.a.
 • Het verzwegen verhaal over kanker – Peskin
 • Herverbinding – psychische, transpersoonlijke en religieuze aspecten bij kanker – Schilder
 • Ik moest dood gaan om mezelf te genezen- Anita Moorjani
 • Wat Angelina niet wist over kanker – Pisa
 • De Moermantherapie – Landman-Kasper
 • Heel je lichaam – Hay
 • Ziekte als symbool – Dahlke
 • Ziekzijn: signalen van de ziel – Dahlke
 • Je kunt verschillende keren afscheid nemen – Servan-Schreiber
 • Lessen van wonderbaarlijke patiënten – Siegel
 • Liefde, harmonie en genezing – Siegel
 • Kanker overvalt je niet – Huibers
 • Praat alleen over liefde – Jampolsky
 • Overgave en strijd – Wilber
 • Ontspannen en visualiseren (voor de therapeutische praktijk) – Uijtenbogaardt
 • Kerntransformatie – Andreas

Share this Post