Lichaam en geest – crisis als kans

Het Westen begint langzaam te ontdekken wat in het Oosten al duizenden jaren een vaststaand gegeven is: de relatie tussen lichaam en geest. Ook is steeds meer bekend over de diepere lagen van de geest. 

Psychiater dr. Jean Shinoda Bolen, hoogleraar psychiatrie van de Universiteit van California, spreekt over de kansen van ziekte. Ze zegt hierover in haar boek Tot op het bot p. 7 e.v. onder meer: “Het Chinese schriftteken voor ‘crisis’ is samengesteld uit de tekens voor ‘gevaar’ en ‘kans’.” Ze doelt daarmee op de mogelijkheden voor persoonlijke groei die in een crisis verborgen liggen, wanneer je de betekenis van de crisis voor jou persoonlijk onderzoekt. Ze ziet een crisis als een ‘afdaling van de ziel in de onderwereld’ en zegt verder: “Om de stem van de ziel te kunnen horen moet het verstand zwijgen. Dan kunnen, als vanuit een diepe bron binnen in ons, gedachten en gevoelens omhoogkomen. (…) Gebeden die we zeggen en rituelen die we uitvoeren, helpen ons doordat ze onze gedachten bepalen en ons in contact brengen met geestelijke energie. (…) Op zielsniveau is een ziekte, zelfs een terminale, een mogelijk begin (…).”

Ga voor jezelf eens na hoe lichamelijke klachten en ziekte in verband kunnen staan met ontspanning en zelfinzicht. Wat zou je zelf kunnen doen om te helen of sterker in je schoenen te staan?

  1. het delen van je persoonlijke verhaal, klachten en zorgen
  2. het opsporen en stoppen van piekergedachten
  3. ademhalings- en ontspanningsoefeningen gericht op pijnverlichting, ontspanning en/of angstreductie
  4. een bewuste leefstijl kan bijdragen aan meer vitaliteit
  5. identiteit: wie ben je en wat betekenen jouw klachten voor jou en je omgeving
  6. ziektesymboliek: liggen er specifieke behoeften achter jouw klachten
  7. een (achterliggend) trauma verwerken
  8. levensvragen op het spoor komen en weten wat jouw leven zin geeft
  9. geleide meditatie gericht op innerlijke verandering
  10. energiewerk gericht op verlichting van klachten.

Voor meer literatuur over de relatie tussen lichaam en geest lees hier verder.

Share this Post