Stress & burn-out

Perfectionisme of controledrang, teveel ballen tegelijk in de lucht moeten houden, mantelzorg, jonge kinderen, een onmogelijke liefde die veel energie kost, werk dat niet zinvol aanvoelt, een onvervulde kinderwens, een leidinggevende of collega die (onbewust) op een ouder lijkt die je vroeger slecht behandelde, etc. Er zijn vele redenen waardoor mensen opbranden.

Tijdens de consulten onderzoeken we welke factoren meespelen bij jouw burn-out en hoe een gezonde leefstijl kan bijdragen aan je herstel. Bij de begeleiding is er daarom aandacht voor omgaan met stress, het verminderen van prikkels, luisteren naar je lichaam, bij je gevoel komen, gezonde voeding en beweging. Daarnaast gaan we op zoek naar gevoeligheden of trauma, helpende en niet helpende overtuigingen en persoonlijkheidskenmerken en naar wat jouw leven zin geeft.

Om bij je diepere lagen te komen zorg ik voor een veilige sfeer. Zo kan jij in zachtheid naar jezelf kijken en gedachten, gevoelens en emoties de ruimte geven die je misschien liever niet zou hebben. Of leren liefdevoller te leven, angsten los te laten of te vergeven. We kijken bovendien altijd oplossingsgericht vooruit.

Van het bewustwordingsproces dat je doormaakt tijdens dit kortdurende traject heb je de rest van je leven profijt.

Share this Post