Overtuiging & burn-out

Tijdens consulten wordt bijna altijd duidelijk dat niet de hoeveelheid werk aanleiding is voor een burn-out, maar een vraagstuk wat daarachter speelt. Bij de begeleiding besteed ik daarom niet alleen aandacht aan het verminderen van prikkels, bij je gevoel komen, gezonde voeding en beweging, maar gaan we ook op zoek naar de overtuigingen achter de aanleiding.

Bij de één is dat de gedachte dat hij of zij alles goed moet doen en daardoor overal in faalt. Bij een ander is het een stille en onmogelijke liefde die knaagt. Weer een ander vindt zijn werk verre van zinvol, maar het betaalt goed. Bij een vierde lijkt een leidinggevende of collega onbewust op één van zijn ouders die hem vroeger slecht behandelde. En zo bestaan er nog veel meer redenen waarom iemand letterlijk opbrandt.

Om te komen tot die diepere lagen is het creëren van een gevoel van veiligheid door de begeleider een belangrijke voorwaarde om je ziel en zaligheid te delen. Maar daarnaast moet de cliënt eerlijk naar zichzelf durven te kijken en ook gedachten en emoties onder ogen willen komen die hij of zij liever niet zou hebben.

Ik had ooit een docent die beweerde dat iedereen in gedachten wel eens iemand dood gewenst heeft. Nu zijn denken en doen hele verschillende dingen en lijkt deze uitspraak nogal uitzonderlijk, maar dit werk brengt wel de meest bijzondere gedachten van mensen boven water. En dat is maar goed ook!

Uitgesproken ergernissen, pijn, oneerlijkheid, brandend verdriet en verlangens die diep verborgen zijn geweest geven ruimte om te accepteren en soms te transformeren. En dat leidt meestal razendsnel tot herstel!

Share this Post