Groepsgesprekken

In gesprek over levenskunst, bezieling en (zelf)liefde
Sprong in het diepe is de naam van de groepsgesprekken die ik begeleid over levenskunst, bezieling en (zelf)liefde. Ze bieden verdieping en inspiratie aan iedereen die in groepsverband een niet-alledaags gesprek wil voeren over thema’s die de kern van het leven raken.

Opzet
De gesprekken geven ruimte om met een open geest stil te staan bij thema’s die te maken hebben met bezieling, levenskunst en/of (zelf)liefde. Het startpunt is in elke groep anders en bepalen we met elkaar. Vaak wordt er gesproken over mooie en moeilijke momenten. Gefilosofeerd over vragen waarop niemand het antwoord weet. Worden behoeften en verlangens uitgesproken waar iemand al langer mee rondloopt. Tipjes van sluiers opgelicht. Pijn voorzichtig in de ogen gekeken. Nieuwe inzichten met plezier omarmd. Levensgeheimen langzaam ontrafelt. Waardoor je weer een stukje verder komt. Zelf en als groep.

Samen verder
Door respectvol met elkaar om te gaan en te spreken over deze thema’s ontstaat in korte tijd veel diepgang en (nog) meer onderlinge verbinding. Soms is er zelfs sprake van een nieuwe start, waardoor uitdagingen samen verder kunnen worden opgepakt.