Biecht en boost

Biecht & boost
In mijn werk merk ik dat veel mensen hun leven lang informatie met zich meedragen die hun ontwikkeling remt, hun gemoed verzwaart en hun levensplezier in de weg staat. Een stil gedragen misbruik in de jeugd waarvan zelfs de levenspartner niks weet. Schaamte over gedachten die maar blijven komen of gedrag dat steeds maar wordt herhaald. Schuldgevoel over iets waarvan je hoopt dat anderen er nooit achter komen. Maar bijvoorbeeld ook bijzondere ervaringen die te ver van ‘normaal’ af staan om te durven delen.

Biechten, zoals vroeger in de kerk
Ik vond het zo zonde van al die jaren leven met pijn en verdriet, dat ik het concept Biecht & boost bedacht. Gebaseerd op het biechten van vroeger in de katholieke kerk, waar je met een priester kon delen wat je op je hart hebt. De priester gaf dan aan of je werd vergeven of niet en wat kon helpen om met een schoon gemoed verder te leven.

In dit nieuwe concept ben ik niet een door een kerk aangestelde bemiddelaar tussen hemel en aarde, maar bied ik wel een luisterend oor en steun om verder te kunnen. We gaan met elkaar in gesprek over wat jou bezig houdt. Het is niet erg als je even nodig hebt om tot je punt te komen. Ik zorg voor een veilige setting.

Je krijgt een boost, om als een nieuw mens verder te gaan
Als je hebt gedeeld wat je wilde delen kijken we hoe je verder kunt. Soms is het genoeg als dingen er gewoon mogen zijn. Alleen dat geeft al nieuwe kracht en innerlijke ruimte. Als jij actief een nieuwe start wilt maken, dan kijken we wat daarvoor nodig is. We kunnen erbij stil staan wat de gebeurtenis met jou heeft gedaan als mens, waar jij je kracht uit hebt gehaald om door te gaan en naar wat je wilt accepteren en/of transformeren. Misschien heb je een bepaald beeld van jezelf, hoe je jezelf graag zou willen zien. Of zijn er nog andere hindernissen om in vreugde te leven. Wellicht kan het fijn zijn om jezelf of anderen om vergeving te vragen.

Alles ligt open op jouw nieuwe pad
Vaak werkt een ritueel, waarbij je afscheid neemt van de oude situatie en doorgaat als je nieuwe zelf, heel helend. Vanuit een liefdevolle setting ga jij als een nieuw mens de toekomst tegemoet.